Ambell englyn

I Efa’n hanner cant

O’i geni, gwawr ei gwenau –  anwesol

gynhesai’n boreau;

     yn awr mwynhawn brynhawnau

     heulwen glir sy’n hir barhau.

Gwenllian ar daith

Ein lleiaf oedd Gwenllian; – i ba wlad,

       I ble aeth ein baban?

I’w haf â, yn rhy fuan:

Ei hawl hi yw tyfu lan!

I Gwydion a Camilla

Hudol fu’th fywyd, Gwydion; – a heddiw

      o’th freuddwyd, yn fodlon

   fe ddeffraist, pan hoffaist hon:

   i’w gilydd daeth dwy galon.

Yn ddiamau, hawdd yma – yw addo

      i ddeuddyn eu gwynfa.

   Mae hwyl, ac mae Camilla

   yn wên, mae’n heulwen, mae’n ha.

Boed eich dyddiau’n hafau hir – a nosau

      heb eisiau na dolur;

   ond o ddyfod cyfnod cur,

   eich cusan fydd eich cysur.

Y mae rhamant yn antur – i rannu

      o riniau difesur,

   o’ch ôl y bo pob dolur,

   a deil eich cariad fel dur.

Nadolig cyntaf Euriana

Antur fydd dyfod Santa – yn fuan

         Â’i fyrdd o bresenta

    A gobeithiau dyddiau da

   I riniog drws Euriana.

Nadolig cyntaf Elinor

O’i geni bu ei gwenau’n oleuni

A lanwodd galonnau:

     Ei llon wên sy’n llawenhau

     Hen fyd sy’n llawn gofidiau.

I Linda’n hanner cant

Un landeg ydyw Linda – ei gwenau

Fel gwanwyn ar gopa;

Tra Linda a’n diddana

Ni fydd traul ar haul ein ha’.

Yr haf yng Nghymru

Twrists! Ymhobman tyrrau – ar y lôn,

Ar lannau milynnau

Yn heidio, ac am hydau

Poen a chur yw’r bur hoff bau.

Dwyieithrwydd

Nid oedd yng Nghymru ond iaith – y Brython

Yn bur, hithau, unwaith;

Ond hyn sydd: rhai plant dan saith

Yn unig nawr sy’n uniaith.