Curiad y cread

Roedd sŵn dy galon yn atseinio trwy’r ward

– Strapen fonitro ar fola dy fam –

Dyna’r cyfathrebu taer cynta:

Rwy’n barod, rwy’n dod.

Fel astronot yn ei long ofod yn barod am y daith

Ond bod dy daith di’n fwy anturus a dewr,

Yn daith i’r byd, nid ohono.

A’th guriad cryf yn cadarnhau

Bod y cread yn atseinio o fywyd

Bod pob symud a phob anadl

Pob mentro a phob dyheu

Pob blas a phob blysu

I’w glywed yn dy guriad.

Pan ddoist,

I ni, beth bynnag,

Doedd dim tawelach,

Bodlondeb gafael mewn bys.

Ond eto o dan esmwythdra’th gnawd,

Yn dal i guro’n ffyrnig, mae’n siŵr

Mae curiad y cread.

Ti dy hun yw’r cread,

A’r cread wyt ti.