Bezos, dyn cyfoethoca’r byd

Ydy Bezos yn hel mwyar?

Ydy Bezos yn ei ardd?

Ydy e’n rhannu plwms ag adar,

Ydy e’n ceisio bod yn fardd?

Mae ei fryd ar fynd i’r gofod,

Ac am byth mae e am fyw,

Tybed, a dyw hyn ddim syndod,

Ydy e eisiau bod yn dduw?

Wel ‘rhen Bezos, os doi heibio,

Cei di blatied lawn o ffa

Sydd rhwng blodau’r ardd yn dringo,

A chei brofi tarten dda.

Dan y palmwydd cei orffwyso’n

Gynnes dan yr awyr las,

Teimlo’r awel yn dy fwytho,

Yma cei o’r ‘byth’ beth flas.