Cyhoeddiadau

1971

Welsh is fun, Y Lolfa, Talybont, 92tt.

1975

Welsh is fun-tastic,Y Lolfa, Talybont, 94tt.

1978

Gweld yr Haul, Y Lolfa, Talybont, 24tt.

1979

It’s Welsh, Y Lolfa, Talybont, llyfr cyflwyno’r Gymraeg ar ffurf storïau lluniau i ddisgyblion ail iaith, CA3. 154tt.

Y Noson Wobrwyo, Y Lolfa, Talybont, 140tt.

Look up the Welsh, A Welsh phrase book, Y Lolfa, Talybont, 59tt.

Get By in Welsh, Y Lolfa, Talybont, 60tt. (yn disodli Look up the Welsh)

1983

Achub Cymru, Golwg ar gan mlynedd o ysgrifennu am Gymru, Y Lolfa, Talybont, 171tt.

1984

Ewyllys i Ladd, Y Lolfa, Talybont, 143tt.

1986

Yn Annwyl i Mi, Y Lolfa, Talybont, 172tt.

1992

‘Cydnabod yr Abertawe Gymraeg’, Y Traethodydd, Ionawr, 662, t. 35-45.

1993

‘Iaith gudd y mwyafrif: Y Gymraeg yn Abertawe ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg’, yn Hywel Teifi Edwards (gol.) Cwm Tawe, Gomer, t. 105-142.

1995

‘Die walisische identität: der Wert der Sprache’, Literaturen europäischer Küstenregionen, Reader, Kulturamt der Landeshauptstadt Kiel, Kiel, t. 71-92. 

‘Responding to language shift among young people’, Innovation in continuing education provision, teaching and learning: research perspective, Lancaster University, Lancaster, t. 91-6.

1996

Y Gymraeg a phobl ifanc, Adran Addysg Barhaus Oedolion, Prifysgol Cymru Abertawe, 210tt.

‘Gwlad lle mae eithafwyr yn normal’, Barn, Gorffennaf/Awst, t. 54-57. (ar gynllunio iaith yng Nghatalwnia)

1997

‘Lesser used languages and young adults’, gyda Tracey Morgan, Actes del Congrés Europeu, sobre planificació lingüística, Generalitat de Catalunya, Barcelona, t. 305-312.

‘Language conflict and young people: mass media and threatened languages’ Language minorities and minority languages in the changing Europe, gol. Brunon Synak a Tomasz Wicherkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, t. 213-226.

1998

Cyfle i siarad,Y Lolfa, Talybont, 54tt.

The Welsh learner’s dictionary, Y Lolfa, Talybont, 256tt.

Beginner’s Welsh, Hippocrene Press, New York, 171tt.

Real Wales, Y Lolfa, Talybont, 112tt.

 ‘Towards a language policy for traditional Welsh primary and secondary schools’, The Welsh journal of education, gol. Gareth Elwyn Jones, J.A. Packer, VII, 2, t. 20-36.

‘Young people’s use of Welsh: the influence of home and community’, Contemporary Wales, 10, t. 201-218.

gyda Peter Hallam, Dilyniant ieithyddol wrth droglwyddo o addysg gynradd i addysg uwchradd mewn ardal draddodiadol Gymraeg, Adran Addysg Barhaus Oedolion, Prifysgol Cymru Abertawe, tt. 76.

‘Tynged un o ieithoedd mawr Ewrop gynt – Plattdeutsch’, Y Traethodydd, Hydref CLIII, 649, t. 205-215.

1999

Dwyieithrwydd anghyflawn (gyda Peter Hallam), Bwrdd yr iaith Gymraeg, Caerdydd, 55tt.

Golygydd ymgynghorol: Geiriadur Almaeneg-Cymraeg, gol. Wolfgang Greller et al., Canolfan Astudiaethau Addysg, Aberystwyth, 970tt.

Awdurdod Iaith i Gymru, Y Lolfa, Talybont, 30tt.

Cynllun normaleiddio addysg Gymraeg yn Abertawe, Rhag Abertawe, tt. 12.

2000

Cymraeg Da,Y Lolfa, Talybont, 310tt. (llyfr gramadeg ac ymarferion i ddisgyblion ail iaith hyd at safon A).

Welsh Talk, Y Lolfa, Talybont, tt. 79. (llyfr cyflwyno sgyrsiau Cymraeg)

Ymarferion Cymraeg Da, Y Lolfa, Talybont, 144 tt. (ymarferion Cymraeg i ddisgyblion ail iaith hyd at safon A).

2001

‘Planning for the use of Welsh by young people’, yn Colin Williams (gol.), Language Revitalization, Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, t.173-207.

‘Pen draw Cymreictod’, yn Gweld Sêr, gol. yr Athro Wynn Thomas, Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, t. 83-98.

2002

Iaith y Dyffryn, arolwg o’r Gymraeg ymysg rhieni a disgyblion Dyffryn Tywi, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Phrifysgol Cymru, Abertawe, 33tt.

Cerddi Abertawe a’r Cwm (gol.), Gomer, 139tt.

‘Ysgolion Cymraeg Abertawe’, yn Gorau Arf, gol. Iolo Wyn Williams, Y Lolfa, Talybont, t. 125-138.

‘Ail ysgol uwchradd Gorllewin Morgannwg’, yn Gorau Arf, gol. Iolo Wyn Williams, Y Lolfa, Talybont, t. 139-149.

2003

Welsh Rules, Y Lolfa, Talybont, 336tt. (llyfr gramadeg ac ymarferion i oedolion sy’n dysgu Cymraeg).

Welsh Rules Exercises, Y Lolfa, Talybont, 140tt.  (llyfr ymarferion i oedolion sy’n dysgu Cymraeg).

Arolwg o Gytundeb lefel Gwasanaeth CYD a MIM, i Fwrdd yr Iaith Gymraeg, 14tt.

2004

gyda H. Morgan: Agweddau at y Gymraeg ac addysg Gymraeg yn ardal Treforys, Abertawe, 9tt.

gyda C.A. Davies ac S. Morris, Cynlluniau Gweithredu Iaith: Gwerthusiad i Fwrdd yr Iaith Gymraeg, 53tt.

gydag E. Meek ac C. Stevens, Symudiad disgyblion rhwng Cymraeg a Chymraeg ail iaith, i ACCAC, 126tt.

2005

Welsh Dictionary and Phrasebook, Hippocrene Books, Efrog Newydd, 309tt.

Dechrau Cyfieithu, Y Ganolfan Astudiaethau Addysg, Aberystwyth, 112tt.

2006

Street Welsh, Y Lolfa, Talybont, 127tt.

Cludiant ac Addysg Gymraeg, RhAG, 10tt.

2007

Hog dy Fwyell, Cerddi J. Gwyn Griffiths, (golygydd) Y Lolfa, Talybont, 287tt.

2008

Gwersi cyfieithu a thrawsieithu ar gyfer cwrs Tystysgrif mewn Hyfedredd Iaith CBAC.

2009

Golwg ar drawsieithu,  Y Ganolfan Astudiaethau Addysg, Aberystwyth, tt. 60.

Hands Free Welsh, Y Lolfa, Talybont, dau CD a llyfryn 56tt.

Yr angen i ehangu addysg Gymraeg yn Abertawe, RhAG, 12tt.

2010

Enwau Cymraeg i Blant, Y Lolfa, Talybont. 192tt.

gydag Morris, S., Meek, E., & Miles, E., Ffeil Hyfedredd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. SU Repository: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa12051

2012

Live Welsh, Y Lolfa, Talybont, 159tt.

Yr Erlid, Y Lolfa, Talybont, 268tt.

Canolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol, gyda S. Morris, Prifysgol Abertawe, 157tt.

2013

Cludiant ac Addysg Gymraeg 16+ yng Nghastell-nedd Port Talbot,, RhAG 18tt.

2014

A Haven from Hitler, Y Lolfa, Talybont, 272tt.

Cludiant ac Addysg Gymraeg 16+ yn Abertawe, RhAG,18tt.

Cymunedau Hyfyw: Parhad y Gymraeg, Cymdeithas Ddysgedig Cymru, 19tt.

2015

Angen ysgol newydd yn ardal Gorseinon-Penllergaer, RhAG, 4tt.

Ysgol Gymraeg i Fforestfach-Cwmbwrla-Plasmarl, RhAG, 4tt.

2016

Yr Achos dros ddwy ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe, RhAG, 12tt.

Datblygu’r Gymraeg yn Abertawe, RhAG, 12tt.

‘Rhagymadrodd’, yn Kate Bosse-Griffiths, Mae’r Galon wrth y Llyw, Cyd-olygydd gyda Rosanne Reeves, Honno, t. 11-31.

2017

Wales and Nazi Germany: The experience of Kate Bosse-Griffiths and her family during the Nazi Period, Transactions, The Honorouble Society of Cymmrodorion, Vol. 23, 2017.

2018

Talk Welsh, Y Lolfa, Talybont, 159tt.

Learn Welsh, Y Lolfa, Talybont, 79tt.

Talk Welsh, Y Lolfa, Talybont, 159tt.

2022

My Way to Welsh, Y Lolfa, Talybont, 287tt.